Sponsorer
Medlemmer

Junior-medlemmer

Senior-medlemmer


Jessica

5. Kyu

5. KyuCarsten Vester

6. Dan

Images: Red white.gif


Anina Elisa Lauridsen

5. Kyu

5. KyuBrian Vidgard

5. Dan

Images: Red white.gif


Jesper Sørensen

6. Kyu

6. KyuAnders Friis

2. Dan

2.Dan


Mathias A. Kristensen

6. Kyu

6. KyuSøren Henriksen

1. Dan

1.Dan


Lucas Svenstrup

6. Kyu

6. KyuMorten Markvart

1. Dan

1.Dan


Alexander Bang
6. Kyu

6. KyuCharlotte Vidgard

1. Dan

1.Dan


Lucas Bejder
6. Kyu

6. KyuMike Vidgard

1. Dan

1.Dan Søren Damsgaard

1. Dan

1.Dan Anders B. Jørgensen

2. Kyu

2. Kyu 

 Michael Iversen

2. Kyu

2. Kyu

Thomas Johnsen

2. Kyu

2. Kyu

Emil Hasselflug

2. Kyu

2. Kyu

Angelica Vidgard

2. Kyu

2. Kyu


 

 

Tor Lind Pawelczyk

2. Kyu

2. Kyu

 

 

Ronja Lund

2. Kyu

2. Kyu

 

 

Daniel Mendes Franco

3. Kyu

3. Kyu

 

 

Natascha Nørholm Agerbæk

4. Kyu

4. Kyu

 

 

Maria Thi Anh Fohlmann

4. Kyu

4. Kyu

 

 


Line Schultz Jensen

6. Kyu

6. Kyu

 

 

Jonas Speedstberg

6. Kyu

6. Kyu


 

 

Thomas Bryla

6. Kyu

6. Kyu


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 

 

  

  


 

 


Æres-medlemmer

Carl Henriksen

Kurt Rasmussen

Frizt Sand Nielsen

Flemming Toft

Frank Espersen

Jesper Mazanti